Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným Námestie gen. Klapku 1., 945 01 Komárno IČO: 4523002

Phone +421 907 665 248 SK/HU
+36 30 013 7709 HU/EN

SEND MESSAGE TO CUSTOMER CENTER