DOČASNÝ UŽÍVATEĽ

KOMBIBIKE LÍSTKY A NÁJOMNÉ

Za nájom sa platí: cena lístka + poplatok za nájom

LÍSTKY
Ft
KOMBIBIKE DENNÝ LÍSTOK
500 Ft
1,3 €
KOMBIBIKE TROJDŇOVÝ LÍSTOK
1 100 Ft
3 €
KOMBIBIKE TÝŽDŇOVÝ LÍSTOK
1 900 Ft
5 €
POPLATKY
KLASICKÉ BICYKLE
Ft
PRVÁ POLHODINA
ZADARMO
ZADARMO
*POLHODINA
200Ft
0,5€
Elektronické bicykle
Ft
*POLHODINA
200Ft
0,5€

* V prípade klasických bicyklov – V intervale daného typu lístku / permanentky je množstvo vypožičaní v rozsahu do pol hodiny neobmedzené a je bez vzniku akýchkoľvek dodatočných nákladov. Po prekročení tohto bezplatného výpožičného intervalu systém začne účtovať poplatky za každú pol hodinu užívania. V prípade bicyklov s elektrickým pohonom – V intervale daného typu lístku / permanentky systém pri každom zahájenom vypožičaní za každú pol hodinu užívania začína vyúčtovávať plus náklady.

Pri zakúpení lístku s 1, 3 dňovou alebo týždennou platnosťou systém zablokuje na bankovom účte klienta kauciu vo výške 9.500 HUF, respektíve 25 €.

Po uplynutí platnosti zakúpeného lístku do 24 hodín deblokujeme zostatok finančnej sumy zálohovanej na karte ako kaucia. Náš systém o tom upovedomí banku spravujúcu účet klienta a táto uvoľnená suma bude k dispozícii pre klienta závisle od postupu banky. Celá táto transakcia si v najlepšom prípade vyžiada 5 bankových pracovných dní.

Maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti. Ak vypožičaný bicykel nebude v rámci 10 hodín vrátený na niektorú z dokovacích staníc, bude vyhlásený za stratený a bude po ňom zahájené pátranie.

BEŽNÝ UŽÍVATEĽ

Pre bežných používateľov odporúčame naše mesačné, polročné alebo ročné preukazy. Ak si chcete kúpiť lístok, zoznam predajných miest nájdete tu.

KOMBIBIKE PERMANENTKY A NÁJOMNÉ

Za nájom sa platí: permanentka + poplatok za kartu + poplatok za nájom
CENA PERMANENTIEK A POPLATOK ZA KARTU
TYPY PERMANENTIEK
Ft
MESAČNÝ
930 Ft
2,5 €
POLROČNÝ
4 500 Ft
12 €
ROČNÝ
7 400 Ft
20 €
KOMBIBIKE KARTA
POPLATOK ZA KARTU
740 Ft
2 €
POPLATKY
KLASICKÉ BICYKLE
Ft
PRVÁ POLHODINA
ZADARMO
ZADARMO
*POLHODINA
200Ft
0,5€
ELEKTRONICKÉ BICYKLE
Ft
*POLHODINA
200Ft
0,5€

* V prípade klasických bicyklov – V intervale daného typu lístku / permanentky je množstvo vypožičaní v rozsahu do pol hodiny neobmedzené a je bez vzniku akýchkoľvek dodatočných nákladov. Po prekročení tohto bezplatného výpožičného intervalu systém začne účtovať poplatky za každú pol hodinu užívania. V prípade bicyklov s elektrickým pohonom – V intervale daného typu lístku / permanentky systém pri každom zahájenom vypožičaní za každú pol hodinu užívania začína vyúčtovávať plus náklady.

Permanentky možno zakúpiť na predajných miestach kariet súčasne s nákupom karty alebo s predĺžením jej platnosti.

Pri zakúpení karty musíte na každú kartu pridať sumu v hodnote minimálne 1.200 HUF alebo 3 EUR. Záloha vložená na kartu sa môže použiť počas doby platnosti permanentky, alebo počas doby platnosti novej permanentky zakúpenej do jedného mesiaca od uplynutia pôvodnej platnosti permanentky. Zálohovaná suma nevyužitá do jedného mesiaca od uplynutia platnosti permanentky Vám bude vrátená na predajných miestach. Poplatok za výpožičku bicykla sa odpočíta zo zálohovanej sumy.

Maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti. Ak vypožičaný bicykel nebude v rámci 10 hodín vrátený na niektorú z dokovacích staníc, bude vyhlásený za stratený a bude po ňom zahájené pátranie.