DOČASNÝ UŽÍVATEĽ

Používanie systému KOMBIbike podlieha registrácii. Zaregistrovať sa môžete kliknutím na PRIHLÁSIŤ SA.

Po registrácii si musíte kúpiť lístok oprávňujúci na prístup do systému KOMBIbike. Kliknite na PRIHLÁSIŤ SA a vstúpte do systému tými istými údajmi, ktoré ste zadali pri registrácii. Následne kliknite na tlačidlo NÁKUP LÍSTKA.

Ak ste sa už v minulosti zaregistrovali v systéme KOMBIbike, tak Vaša registrácia je platná aj v ďalších online platformách systémov: BabiBike, EgerBringa, GyőrBike, MariaValeriaBike, PecsiKe, Vbike. KOMBIbike lístky a permanentky ale nie je možné používať v prípade týchto ďalších štyroch systémoch. Na využitie týchto systémov je nutné si kúpiť lístok alebo permanentku pre danú lokalitu.

Vyberte si druh lístka, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám:

DOBA PLATNOSTI LÍSTKOV
KOMBIbike DENNÝ LÍSTOK 24 hodín od nákupu
KOMBIbike 3 DŇOVÝ LÍSTOK 72 hodín od nákupu
KOMBIbike TÝŽDŇOVÝ LÍSTOK 168 hodín od nákupu

Platný lístok oprávňuje užívateľa na vypožičanie jedného bicykla, maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti. Ak vypožičaný bicykel nebude vrátený v rámci 10 hodín na niektorú z dokovacích staníc, bude vyhlásený za stratený a bude po ňom zahájené pátranie.

Osoby mladšie ako 14 rokov nie sú oprávnené vypožičať si bicykel.

KOMBIbike bicykle môžu byť používané medzi najsevernejším bodom administratívnej hranice Nových Zámkov (48.04 17.87), najvýchodnejším bodom administratívnej hranice Kolárova (48.04 18.42), najjužnejším bodom administratívnej hranice mesta Kisbér (47.39 17.87) a najzápadnejším bodom administratívnej hranice mesta Tata (47.39 18.42).

Informácie o poplatkoch za používanie KOMBIbike nájdete v menu pod názvom POPLATKY.

VYPOŽIČAJTE SI

Po výbere položky z menu „Výpožička s PIN kódom“ zadajte 8-ciferný kód a po potvrdení zadajte poradové číslo doku vybraného bicykla, ktoré je uvedené na dokovacom stojane. Následne bude vybraný dokovací stojan zvukovým a svetelným signálom signalizovať, že bicykel je možné z neho vyzdvihnúť. Svetelný signál bliká 20 sekúnd, po túto dobu je bicykel k dispozícii na vyzdvihnutie. Ak sa tak nestane, dokovací stojan bicykel znovu zablokuje.

Po odštartovaní výpožičky máte 2 minúty na kontrolu technického stavu bicykla. Potom sa začína počítať poplatok za výpožičku. V prípade, ak zistíte nejaký nedostatok na bicykli (stopy po vandalizme, defekt, poškodenie atď.), môžete ho v priebehu vyššie uvedených 2 minút bezplatne vrátiť do dokovacieho stojana. Po uplynutí tohto času sa začína počítať poplatok za výpožičku.

VRÁŤTE HO SPÄŤ

Keď ste ukončili používanie bicykla, vráťte ho na dokovaciu stanicu nachádzajúcu sa najbližšie k cieľu vašej cesty. Bicykel umiestnite do doku a presvedčte sa o tom, či bol proces výpožičky riadne ukončený.

Po prihlásení sa na webovú stránku cez ovládací stĺpik budete mať k dispozícii - okrem vypožičanie bicykla – aj tieto ďalšie funkcie:

Dopýtať sa na zostatok zálohových peňazí na užívateľské poplatky a históriu pohybu: Môžete sa dopytovať na svoj aktuálny zostatok zálohových peňazí, na údaje súvisiace s poslednými štyrmi cestami s bicyklami ako aj kód bicykla, ktorý ste si požičali.

Oznámenie poruchy: Pomôžte nám udržať systém v  prevádzkyschopnom stave! Ak natrafíte na dokovací stojan alebo bicykel s poruchou, pošlite nám o tom oznámenie.

BEŽNÝ UŽÍVATEĽ

KÚPTE SI PERMANENTKU

Pre bežných používateľov odporúčame naše mesačné, polročné alebo ročné permanentky. Ak si chcete kúpiť permanentku, zoznam predajných miest nájdete v menu pod názvom "PREDAJNÉ MIESTA".

Ak ste sa už v minulosti zaregistrovali v systéme KOMBIbike, tak Vaša registrácia je platná aj v ďalších online platformách systémov: BabiBike, EgerBringa, GyőrBike, MariaValeriaBike, PecsiKe, Vbike. KOMBIbike lístky a permanentky ale nie je možné používať v prípade týchto ďalších štyroch systémoch. Na využitie týchto systémov je nutné si kúpiť lístok alebo permanentku pre danú lokalitu.

KOMBIbike KARTA

Osoby mladšie ako 14 rokov nie sú oprávnené vypožičať si bicykel.

KOMBIbike bicykle môžu byť používané medzi najsevernejším bodom administratívnej hranice Nových Zámkov (48.04 17.87), najvýchodnejším bodom administratívnej hranice Kolárova (48.04 18.42), najjužnejším bodom administratívnej hranice mesta Kisbér (47.39 17.87) a najzápadnejším bodom administratívnej hranice mesta Tata (47.39 18.42).

Maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti. Ak vypožičaný bicykel nebude v rámci 10 hodín vrátený na niektorú z dokovacích staníc, bude vyhlásený za stratený a bude po ňom zahájené pátranie.

Karta KOMBIbike je plastová karta zaopatrená jedinečným identifikačným znakom, ktorá oprávňuje majiteľa karty na vypožičanie jedného bicykla. Jeden užívateľ môže vlastniť maximálne 3 karty a tak tromi kartami si môže súčasne vypožičať trebárs i 3 bicykle.

Peňažná suma zaúčtovaná na kartu sa môže použiť počas doby platnosti permanentky, alebo počas doby platnosti novej permanentky zakúpenej do jedného mesiaca od uplynutia platnosti premanentky. Nevyužitá suma do jedného mesiaca od uplynutia platnosti premanentky bude vrátená na predajných miestach. Poplatok za výpožičku bicykla sa odpočíta z doplnenej sumy. Ak je váš zostatok záporný alebo uplynula platnosť vašej karty, nebudete si môcť požičať bicykel. Dokovací stojan v tom prípade vydá signál v podobe prerušovaného pípania. Po opätovnom doplnení karty budete musieť vyrovnať záporný zostatok a potom ju doplniť sumou minimálneho poplatku. Doplnenie karty je možné na predajných miestach kariet a v ústrednej kancelárii služieb zákazníkom, ako aj po prihlásení sa na webovú stránku.

Informácie o poplatkoch za používanie KOMBIbike nájdete v menu pod názvom POPLATKY.

VYPOŽIČAJTE SI

S KOMBIbike kartou si viete vypožičať bicykel priamo pri dokovacej stanici. Na vypožičanie bicykla priložte kartu k čítačke, ktorá je umiestnená na dokovacom stojane. Následne bude vybraný dokovací stojan zvukovým a svetelným signálom signalizovať, že bicykel je z neho možné vyzdvihnúť. Svetelný signál bliká 20 sekúnd, po túto dobu je bicykel k dispozícii na vyzdvihnutie. Ak sa tak nestane, dokovací stojan bicykel znovu zablokuje.

Po začatím výpožičky máte 2 minúty na kontrolu technického stavu bicykla. Potom sa začína počítať poplatok za výpožičku. V prípade, ak zistíte nejaký nedostatok na bicykli (stopy po vandalizme, defekt, poškodenie atď.), môžete ho v priebehu vyššie uvedených 2 minút bezplatne vrátiť do dokovacieho stojana. Po uplynutí tohto času sa začína počítať poplatok za výpožičku.

VRÁŤTE HO SPÄŤ

Keď ste ukončili používanie bicykla, vráťte ho na dokovaciu stanicu nachádzajúcu sa najbližšie k cieľu vašej cesty. Bicykel umiestnite do doku a presvedčte sa o tom, či bol proces výpožičky riadne ukončený.

Po prihlásení sa na webovú stránku a cez ovládací stĺpik budete mať k dispozícii - okrem vypožičanie bicykla – aj tieto ďalšie funkcie:

Dopýtať sa na zostatok zálohových peňazí na užívateľské poplatky: Môžete sa dopytovať na svoj aktuálny zostatok, pozrieť si dobu platnosti Vašej karty, na údaje súvisiace s poslednými štyrmi cestami s bicyklami ako aj kód bicykla, ktorý ste si požičali.

Oznámenie poruchy: Pomôžte nám udržať systém v  prevádzkyschopnom stave! Ak natrafíte na dokovací stojan alebo bicykel s poruchou, pošlite nám o tom oznámenie.